YARPAQ TEST- Məntiq “Beyin Gimnastikası”

YARPAQ TEST- Məntiq “Beyin Gimnastikası”

5,50 AZN

Description

Vəsait Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təstiq edilmiş proqram əsasında tərtib edilmiş dərsliklərə uyğun olaraq hazırlanmışdır.

  • Şifrəli əməllər;
  • Şəkillər;
  • Cədvəllər;
  • Ardıcıllıq;
  • Qruplaşdırma;
  • Rəqəm şəkil əlaqəsi;
  • Şifrələr;
  • SINAQ İMTAHANLARI.